top of page
Logo.png

Et TerrAqua

Het bouwwerk dat reist op de hartslag van de zee

Et TerrAqua, het bouwwerk wat reist op de grens tussen Terra (aarde) en Aqua (land) en daarmee als een klok in de tijd registreert waar de lijn van het stijgende water staat. 

Et TerrAqua is een utopisch project, waarbij een andere werkelijkheid wordt verbeeld. Een werkelijkheid die nog niet bestaat, maar die misschien al wel snel aanstaande is. De opwarming van de aarde is een mondiaal probleem, dit uit zich in een aantal verschillende consequenties, waaronder de stijging van de zeespiegel. Deze zeespiegelstijging wordt door veel mensen onderschat of overschat. Recente onderzoeken van Deltares geven verschillende scenario’s weer, die variëren van een stijging van 1 meter tot 3 meter in het jaar 2100, afhankelijk van hoe snel we ingrijpen en de opwarming van de aarde reduceren. Nederland moet een keuze maken om te bouwen mét het water, of tégen het water. 

De relevantie voor de maatschappij ligt hierin, dat we ons bewust moeten worden van de klimaatveranderingen. Het is vandaag de dag niet meer de vraag of de zeespiegel stijgt, maar hoe we ermee omgaan. 

En daarom is het zo belangrijk dat we ons realiseren dat de klimaatveranderingen aanstaande zijn. Daarom heeft Et TerrAqua een beschouwende en waarschuwende functie, het zal laten zien dat de zeespiegel stijgt, zodat de bezoeker zijn verantwoordelijkheid in zijn maatschappelijk leven kan nemen. En hoe meer mensen deze verantwoordelijkheid nemen, hoe sneller de oplossing werkelijkheid wordt. 

We leven nu in een werkelijkheid waar de zeespiegel millimeters of centimeters per jaar stijgt. De berekeningen van Deltares laten een andere werkelijkheid in het jaar 2100 zien, een werkelijkheid waarbij we moeten leren leven met een zeespiegelstijging van 1 tot 3 meter.

Net zoals het Covid-19 virus kent de zeespiegelstijging een exponentiële groei. Een groei die nu merkbaar is, maar straks ons kan overweldigen als we niet voorbereid zijn. Een groei die ons zal leiden naar een andere werkelijkheid, waar adaptieve architectuur een sleutelrol krijgt.

De locatie voor deze adaptieve architectuur is op de scheidslijn tussen water en land. Deze locatie kan in principe overal zijn. Als locatie heb ik de dynamische kop van Schiermonnikoog gekozen, omdat deze locatie vraagt om een dynamisch gebouw dat zich aanpast aan zijn omgeving. De relevantie voor het vakgebied ligt hierin, dat we moeten zien dat we een ander type architectuur nodig hebben als reactie op de klimaatveranderingen. We hebben adaptieve architectuur nodig die groeit in de tijd, bloeit in de seizoenen en beweegt op het ritme van de natuur.

Deze zoektocht naar adaptieve elementen in de architectuur heeft vanuit het vooronderzoek geleid tot vier ontwerpuitgangspunten.

De natuur slijpt Et TerrAqua als een diamant, erosie moet niet gezien worden als een beschadiging, erosie moet gezien worden als een kwaliteit, de natuur slijpt de Recta Historia, waardoor de rijkdom en opbouw van het materiaal zichtbaar wordt.

Et TerrAqua krijgt een hartslag, namelijk de hartslag van de zee. De constante getijden van eb en vloed zullen Et TerrAqua laten reizen op de hartslag van de zee. Bij elk getijde zal Et TerrAqua land opwaarts of land afwaarts reizen en zo de bezoeker laten ervaren wat de getijden doen op korte termijn

De Recta Historia is een klok in de tijd, de Recta Historia laat door middel van merktekens zien waar de scheidslijn tussen water en land nu staat, heeft gestaan en zal staan. Deze merktekens zullen monumenten in de tijd worden en laten zien wat de zeespiegelstijging is op lange termijn.

De ziel van Et TerrAqua, de ziel van dit ontwerp, is de bibliotheek die langzaam gevuld wordt met geschriften van de bezoekers. Met deze bibliotheek vertelt Et TerrAqua geslacht na geslacht wat de denkwijze, de gedachten, de meningen en de adviezen van die tijd waren. 

 

Het programma van Et TerrAqua geeft de bezoeker de vrijheid om zich aan te passen aan het ritme van de natuur, het ritme van dag en nacht, eb en vloed. Iedere bezoeker van Et TerrAqua is uniek en daarom is de duur van elk bezoek aan Et TerrAqua uniek, hetzij een dag, hetzij een week.

 

De bezoekers zullen in Et TerrAqua ervaren wat het is om onderdeel te zijn van een klok in de tijd, bewegend als een wijzer. Langzaam zullen de invloeden van de klimaatveranderingen meer druk uitoefenen op de samenleving en daarmee ook de roep om oplossingen.

 

Laat Et TerrAqua een aanjager zijn tot een nieuwe werkelijkheid, een nieuw type architectuur, een architectuur die zich aanpast aan zijn omgeving, adaptieve architectuur, een hoop voor de toekomst.

Film Et TerrAqua

Scriptie Et TerrAqua

Beelden Et TerrAqua

bottom of page